உதவி தேவை?எங்களை தொடர்பு கொள்ள
 போம்

VersaSense சிறப்பு தயாரிப்புகள்

S03/S04
S03/S04 TEMP HUMIDITY SENSOR MODULE
மேலும் அறிக
S15
S15 SURFACE TEMP SENSOR MODULE
மேலும் அறிக
S06
S06 AIR PRESSURE SENSOR MODULE
மேலும் அறிக

About VersaSense

VersaSense

VersaSense - VersaSense delivers the fabric to power the 4th industrial revolution. The VersaSense Wireless Fabric consists of software, networking and hardware elements that can be combined to securely deliver sensor data to IoT platforms or enterprise back-end systems. With VersaSense you can IoT-enable your plant or facility in a matter of days and radically reduce the total cost of ownership for industrial sensing and control systems. Plug & play IoT solutions from VersaSense, based on the award-winning MicroPnP technology, power and secure the Industrial Internet for major industrial, consumer goods, technology and agricultural companies across diverse Industry 4.0 application domains.

பிரபலமான தயாரிப்புகள்